Rabobank

De rabobank is een bank die graag bijdraagt aan de ontwikkeling van de samenleving. Aan The musical underground doen voornamelijk jonge mensen mee die hun talenten nog volop aan het ontwikkelen zijn daarom is de rabobank een van de sponsoren van The musical underground.